สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

lottery - 2024-03-01 18:23

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

#kubet #kucasino #kuคาสิโน #เว็บku #kuหวย

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ
6,000,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
2,000

253603 975 900 382 703 79


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลละ
100,000

รางวัลละ
200,000

253602 253604 286578
329008
629052
883154
916831


รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลละ
80,000

รางวัลละ
40,000

056295
079194
125604
224148
336549
544094
587666
619022
696224
015041
021044
063059
080910
109194
132070
136841
158994
160137
229788
236305
267511
276157
289497
307823
325196
412827
429032
429117
492492
494061
502624
593091
596850
613975
664413
680314
685438
689167
697629
699980
700897
701004
712724
732775
738961
771338
773783
787548
794689
823052
824219
853578
854476
866816
887183
914093
961273
981305
992232


รางวัลที่ 5

รางวัลละ
20,000

001973
022732
026305
038241
039430
041914
071425
071820
077730
080391
095780
101722
133450
140673
142461
159677
161258
175354
181003
181477
187645
193138
204601
206636
210027
217436
222183
237690
240531
251627
262372
279682
283585
310154
320599
323297
328516
354731
375111
383414
388991
403364
411380
414872
421588
427431
438533
439241
452634
484976
488751
499583
515618
516340
524889
562203
571973
576070
579820
581380
606961
680988
689385
700340
708321
712999
713966
731758
734180
737691
739921
740687
756780
765909
770249
772218
776597
784599
786791
787456
794350
796763
800658
804122
862026
864583
898832
929510
936195
938033
943345
947024
950089
960799
961854
976534
985179
985962
986196
998450

การวิเคราะห์ตัวเลขจากรายการที่กำหนดมีประกอบด้วยชุดตัวเลขที่แตกต่างกัน 5 ชุด ได้แก่ set1, set2, set3, set4, และ set5 ซึ่งมีจำนวนตัวเลขทั้งหมด 149 ตัวเลข ด้วยวิธีการนี้จะเสนอให้ท่านได้เรียนรู้จากตัวเลขแต่ละชุดต่อไปนี้ เริ่มจาก set1 ที่ประกอบด้วยตัวเลข 253603, 975, 900, 382, 703, 79 โดยหากสังเกตดูจะพบว่าตัวเลขในชุดนี้มีความห่างกันต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นลักษณะที่ลองคะติกรายการหมายถึงว่าการเลือกในลอตเตอรี่จึงต้องอาศัยความสุ่มสุวและโชคเสมอไป ในทางปฏิบัติ การเลือกในแบบนี้อาจจะทำให้ความโอกาสในการถูกรางวัลลดลง ต่อมา set2 ประกอบด้วยตัวเลข 253602, 253604, 286578, 329008, 629052, 883154, 916831 ในชุดนี้จะพบว่ามีความเป็นระเบียบอย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนตัวเลขในชุดนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พอลสุด แต่ควรระวังเรื่องของความเป็นระเบียบ ว่ามันอาจจะเป็นความแม่นยำที่คาดการณ์ หากคุณต้องการเลือกตามกลยุทธ์นี้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ทำต่อไป set3 ประกอบด้วยตัวเลข 56295, 79194, 125604, 224148, 336549, 544094, 587666, 619022, 696224, 741595 จากรายการนี้จะพบว่ามีการเพิ่มจำนวนตัวเลขอีก กล่าวคือความยู่ควูลิตี้นี้อาจช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และควรพิจารณาการเสี่ยงต่อไป สำหรับ set4 ประกอบด้วยรหัสต่างๆ สูงถึง 58 ตัว เมื่อพิจารณาถึงขนาดอย่างเดียวยอดเยาลจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนและความแตกต่างที่เป็นที่น่าขอบคุณค่อยๆ เสมอลงไป ดังนั้นควรพิจารณาระดับที่ค่อยเพิียงค่อยเงย ในการเสี่ยงไปต่อ ว่าออกหนทากความสู้ ปลายทาง set5 มีรหัส 149 รหัส ขึ้นกับความโชคของชุดนี้ ถ้าคุณสนใจในการหันไปใหม่ในการเลือกความสุ่มสุวอย่างชัดเจน หรือรับความจัดเป็มใด ๆ สุวโดยจะต้องพิจารณาให้ราษะีหลบเลิตีกับด้านการเสี่ยงหลี้เลคือเบนบราด รวมทอดจะถึงเป้าหมายกรอง neyet ถ้าจะหันไป set2 ซึ่งได้บอกถึงการเป็นของรางวัลมากกว่าถ้าเลือกใช้ลักษณะตาม set3 ควรพิจาเคคารความระคาฬการในการที่คุนค้ดจะใช้ทอดไขความเอธก ควรระกงกิ้วบูนะการที่ชื่อเที่ยืดต่อไปป้าต้าวมาไรซ์ดีบุวนีสู้ง nicht บ่มไฟเ่ลี่ยมครึ้มสูำรองปาาหาระนิ์ธองิ๋ทายสปิ์ tambume youชาsดงาวุแ้ vow